www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Avalik teave
Põhimäärus
Kooli vastuvõtt
Kooli avaldus
Arengukava
Järelevalve
Sisehindamise kord
Asjaajamiskord
Kooli kodukord
Isikuandmed
Kooli õppekava
Loovtööde juhend
Puudumised
Hindamise alused
Arenguvestluse kord
Koolivaheajad
Kooli päevakava
Pikapäevarühm
Õpilasesindus
Tervishoiuteenus
Õpilaste toetamine
Töökorraldus
Palgajuhend
Ametikoha konkurss
Õppenõukogu tööplaan
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevus
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tööpakkumised
Blogid
Heategevus
Koolivaheajad


2018/2019. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

I vaheaeg 21. oktoober 2019.a kuni 27. oktoober 2019.a.
II vaheaeg 23. detsember 2019.a kuni 5. jaanuar 2020.a.
III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020.a.
IV vaheaeg 20. aprill 2020.a kuni 26. aprill 2020.a.
V vaheaeg 10. juuni 2020.a kuni 31. august 2020.a.

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413