www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Avalik teave
Õppetöö
Trimestrid
Tunniplaan
Tasemetööd
Spordihall
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevus
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tööpakkumised
Blogid
Heategevus
Tasemetööd

Loe tasemetööde kohta lisainfot Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt.

Innove koostab järgmiseid tasemetöid.

Tasemetööd I kooliastme (1.–3. klassi) kohta:

  • 3. klassi õpilastele matemaatika;
  • 3. klassi Eesti õppekeelega kooli õpilastele eesti keel;
  • 3. klassi vene õppekeelega kooli õpilastele vene keel;
  • 4. klassi õpilastele loodusõpetuse e-tasemetöö.

Tasemetööd II kooliastme (4.–6. klassi) kohta:

  • 6. klassi õpilastele eesti keele (või eesti keel teise keelena või eesti keel keelekümblusklassidele) e-tasemetöö;
  • 6. klassi õpilastele matemaatika e-tasemetöö;
  • 6. klassi vene õppekeelega koolide õpilastele vene keele e-tasemetöö;
  • 7. klassi õpilastele loodusõpetuse e-tasemetöö.
  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413