www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Kool arvudes
Ajalugu
Koolriik
Kodukoht
Uudised
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevus
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tööpakkumised
Blogid
Heategevus
Kool arvudes

Meie kool meile endile!
2019/2020 õppeaastal õpib koolis õpib 80 õpilast ja lasteaias on 1.septembri 2019a. seisuga 52 mudilast. 2020a. jaanuarist õpib koolis 79 õpilast ja lasteaialaste rühmades käib 52 mudilast

  •  1.klassis 9 õpilast
  •  2.klassis 14 õpilast
  •  3.klassis 17 õpilast
  •  4.klassis 14 õpilast
  •  5.klassis 13 õpilast
  •  6.klassis 12 õpilast
  •  Lasteaiarühmas „Mõmmikud“ 11 last
  •  Lasteaiarühmas „Oravakesed“ 16 last
  •  Lasteaiarühmas „Mesimummid“ 15 last
  •  Lasteaiarühmas "Teokesed" 10 last
  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413