www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Kool arvudes
Ajalugu
Koolriik
Kodukoht
Uudised
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevuse ringid
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tööpakkumised
Blogid
Heategevus
Kool arvudes

Meie kool meile endile!
2021/2022 õppeaastal õpib koolis 72 õpilast ja lasteaias käib 1.september 2021a. seisuga 44 mudilast. 

  •  1.klassis 10 õpilast
  •  2.klassis 12 õpilast
  •  3.klassis 8 õpilast
  •  4.klassis 13 õpilast
  •  5.klassis 15 õpilast
  •  6.klassis 14 õpilast
  •  Lasteaiarühmas „Mõmmikud“ 11 last
  •  Lasteaiarühmas „Oravakesed“ 8 last
  •  Lasteaiarühmas „Mesimummid“ 16 last
  •  Lasteaiarühmas "Teokesed" 9 last
  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413