www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevuse ringid
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Tööpakkumised
Kontakt
Blogid
Heategevus
Konguta Kool

 

 

1. septembril kooliteed alustavate laste vanematele

1.märtsil 2024. aastal algab I klassi astuvate õpilaste registreerimine Konguta kooli õpilaseks 2024/2025 õppeaastal.

Kool avab uksed tutvumaks õpikeskkonnaga 1. mail kell 10:00-12:00

Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord on leitav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/426022022075

Avalduste esitamine toimub Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (edaspidi e-keskkond ARNO).  E- keskkonda ARNO saab lapsevanem siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Keskkond ise asub aadressil: piksel.ee/arno/elva/

(1) Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsme aastaseks.
 
(2) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse eestkostja (edaspidi lapsevanem) järgmised dokumendid:

  1) Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO või kooli avalikustatud vormi kaudu
      tehtud taotluse
  2) esimesse klassi astuja foto (3 x 4 cm);( võib tuua hiljem)
  3) koolivalmiduse kaart (selle olemasolul);
  4) haridusliku erivajadusega lapse koolivälise nõustamismeeskonna  soovitus, rehabilitatsiooniplaani
      olemasolul selle ärakiri.
 
(3) Õpilase kooli õppima asumisega seotud muutustest tuleb lapsevanemal informeerida kooli koheselt, kuid mitte hiljem kui 31. augustil.
 
(4) Koolikohustuslikust east noorem laps võetakse kooli vastu, kui koolieelne lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid.
Kooliväline nõustamismeeskond annab vajadusel oma soovituse vaid koduste laste või vaidlusküsimuste korral.
Küsimuste korral helistada +372 53 422 197
Laste koolieelse läbivaatuse andmed kannavad perearstid tervise infosüsteemi, millega ühendus on olemas kooliõdedel. Jätkuvalt on vajalik, et laps oleks enne kooliaasta algust käinud perearsti juures koolieelsel läbivaatusel.

 

     

 

Aasta oppisobralik tooandja           Alustavat õpetajat toetav kool   
 Nutilabor             
   

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413